LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI

Nội dung thi:

Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 6 mô đun sau: Ứng dụng CNTT Nâng cao gồm 3 mô đun sau:
 • Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản.
 • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản.
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Ms. Word)
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (Ms. Excel)
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Ms. PowerPoint)
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản.
 • Mô đun 7: Xử lý văn bản nâng cao (Ms. Word nâng cao)
 • Mô đun 8: Sử dụng bảng tính nâng cao (Ms. Excel nâng cao)
 • Mô đun 9: Sử dụng trình chiếu nâng cao (Ms. PowerPoint nâng cao)

Quy định kết quả ĐẠT:

 • Điểm trắc nghiệm >=5 và điểm thực hành >=5 (theo thang điểm 10).

Nội quy Thi:

 • Thí sinh phải tuân thủ Nội quy Thi của Trung Tâm Kỹ Thuât Điện Toán - ĐH Bách Khoa, thí sinh vi phạm Giám thị coi thi sẽ xử lý theo quy định.
 • Sau khi đăng nhập thành công (link tại gốc phải trên), thí sinh phải đọc hướng dẫn trước khi làm bài.