LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI

Nội dung thi:

Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 6 mô đun sau:

 • Mô đun 1 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
 • Mô đun 2 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
 • Mô đun 3 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Ms. Word)
 • Mô đun 4 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Ms. Excel).
 • Mô đun 5 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Ms. PowerPoint).
 • Mô đun 6 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Ứng dụng CNTT Nâng cao gồm 3 mô đun sau:

 • Mô đun 7 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao (Ms. Word nâng cao).
 • Mô đun 8 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao (Ms. Excel nâng cao).
 • Mô đun 9 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao (Ms. PowerPoint nâng cao).

Quy định kết quả ĐẠT:

 • Điểm trắc nghiệm >=5 và điểm thực hành >=5 (theo thang điểm 10).

Nội quy Thi:

 • Thí sinh phải tuân thủ Nội quy Thi của Trung Tâm Kỹ Thuât Điện Toán - ĐH Bách Khoa, thí sinh vi phạm Giám thị coi thi sẽ xử lý theo quy định.
 • Sau khi đăng nhập thành công (link tại gốc phải trên), thí sinh phải đoc hướng dẫn trước khi làm bài.